คู่มือการใช้งานข้อสอบ BRU English Test

สามารถ Download คู่มือได้ที่นี่นะคะ

1. ไฟล์ PDF BRU English Test

2. ไฟล์ Power Point คู่มือ