ติดต่อเรา

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ที่อยู่ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา

โทร. 044-611221 ต่อ 7906  Fax. 044- 612858