ศูนย์เวียดนามศึกษา (CENTER FOR VIETNAMESE LANGUAGE AND CULTURE)

ประวัติความเป็นมา
เวียดนาม  มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ก่ง ฮหว่า สา โห่ย จู๋ เหงีย เหวียต นาม) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออกและใต้ หรือในภาษาเวียดนามเรียกเฉพาะทะเลทางทิศตะวันออกว่า ทะเลตะวันออก (เวียดนาม: Biển Đông, เบี๋ยน ดง) เวียดนามมีประชากรมากกว่า 89 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 13 ของโลก และเป็นสมาชิก 1 ใน 10 ของประชาคมอาเซียน

             มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ เนื่องจาก ณ ปัจจุบันมีนักศึกษาที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนรู้จากประเทศเวียดนามเป็นจำนวนมาก จึงได้ตั้งศูนย์เวียดนามขึ้น เพื่อให้นักศึกษาดังกล่าวได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต