ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเขา้ร่วมโครงการเพิ่มวิสัยทัศน์การเรียนรู้ ณ ประเทศจีน

                เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานต่างประเทศได้จัดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถ และมีความพร้อมในการเดินทางไปร่วมโครงการเพิ่มวิสัยทัศน์การเรียนรู้ ณ ประเทศจีน โดยผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ จะได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนภาษาจีนคอร์สระยะสั้นเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ระดับสากล โดยนักศึกษาทั้ง 30 คนจะเดินทางไป ณ มหาวิทยาลัย Qiannan Normal University for Nationalities และ มหาวิทยาลัย  Shangrao Normal University ประเทศจีนในช่วงเดือนมิถุนายน และเข้าพัก ณ หอพักที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์

แชร์ข่าวนี้