โครงการอบรม TOEIC สำหรับนักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการอบรม TOEIC สำหรับนักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์

         เมื่อระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  กองพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดการอบรม TOEIC สำหรับนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ จำนวน 200 คน รวมทั้งคณาจารย์ใหม่ และคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการสอนสู่ความเป็นนานาชาติ จำนวน 50 คน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา และคณาจารย์ให้เทียบเท่าระดับสากล การจัดการอบรมแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 9 ห้อง เป็นห้องอบรมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 7 ห้อง และ คณาจารย์ 2 ห้อง โดยได้รับความกรุณาจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญในการทำข้อสอบ TOEIC ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยการสอบ Pre-test และ Post-test  ตลอดจนการทดสอบย่อยระหว่างเรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกับข้อสอบจริง เมื่อการอบรมเสร็จสิ้นผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าสอบ TOEIC โดยใช้ข้อสอบจริง โดยได้รับความกรุณาจากศูนย์สอบ TOEIC ในการเดินทางมาจัดสอบให้ ทำให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้

 

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *