ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรมวันอาเซียน 2017

ASEAN DAY 2017

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการแข่งขันทางวิชาการ อาทิเช่น การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าวเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน กิจกรรมวันอาเซียน เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ ที่ได้รับความสนใจจากสถาบันต่างๆ ทั้งนักเรียนและนักศึกษา กว่า 300 คนได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมการแข่งขัน ชมนิทรรศการ Rice is Life ข้าวคือชีวิต ตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่องการแปรรูปข้าว

สำหรับสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่างๆ ได้รับรางวัลเป็นโล่ เงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้

  1. การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนนางรอง

  1. การแข่งขันการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าว

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

 

กิจกรรมวันอาเซียน 2017

https://drive.google.com/drive/folders/0B3aIt_XhkuUxZTg3ZFh2VU1uRlU

แชร์ข่าวนี้