ข่าวประชาสัมพันธ์

Farewell Party for Vietnamese student

Farewell Party for University of Foreign Languages, Hue University’s student

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้จัดงานเลี้ยงอำลาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเวียดนาม จำนวน 36 คนที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย เป็นเวลา ๑ เดือน โดยนักศึกษาดังกล่าว ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การฝึกปฏิบัติการสอน การเรียนภาษาไทยเบื้องต้น การเรียนวาดภาพสีน้ำ การร้องเพลงไทย มวยไทย และรำไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลา ๑ เดือนในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

แชร์ข่าวนี้