ปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ 3 สำหรับนักศึกษา Orientation for Students Pioneer 3

ปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ 3 สำหรับนักศึกษา Orientation for Students Pioneer 3

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินการปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ 3 สำหรับนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 26 คน จาก 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการนี้ รศ. มาลิณี จุโฑปะมา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาเพื่อให้การดำเนินงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี กิจกรรมสำหรับนักศึกษา Pioneer รุ่นที่ 3 ประกอบด้วย

  • อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการใช้โปรแกรม English Discoveries Onlines 108 ชั่วโมง
  • อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 15 ชั่วโมง
  • อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเวียดนาม/ลาวในชีวิตประจำวัน 15 ชั่วโมง
  • เพิ่มวิสัยทัศน์และเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Shangrao Normal University
  • เพิ่มวิสัยทัศน์และเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม/ลาว ณ Hue University of Foreign Languages/Savannakhet Teacher Training College

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *