โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการบริการ SEA-TVET under SEAMEO PROJECTS

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการบริการ SEA-TVET under SEAMEO PROJECTS

สำนักงานต่างประเทศร่วมมือกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ดำเนินโครงการ       SEA-TVET (Southeast Asia Technical and Vocational Education) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่มีมติร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนและพัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้  งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนโครงการดังกล่าว จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ ได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะวิชาชีพ
  2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเพิ่มวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น

โดยทำการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ทาง SEAMEO กำหนด การคัดเลือกกระทำโดยการทดสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และการสัมภาษณ์ออนไลน์กับ SEAMEO ซึ่งมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 คน และนักศึกษาดังกล่าวจะต้องออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2561

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *