สำนักงานต่างประเทศ จัดโครงการพัฒนาความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ English Discoveries Online (EDO)

สำนักงานต่างประเทศ จัดโครงการพัฒนาความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ English Discoveries Online (EDO)

สำนักงานต่างประเทศ จัดโครงการพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ English Discoveries Online (EDO)

ศูนย์ภาษา กองพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม English Discoveries Online (EDO) สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2561-9 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 และห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ และเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าระดับมาตรฐาน CEER ระดับ B1 บัดนี้ โครงการฯ ได้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีแล้ว สำนักงานต่างประเทศขอขอบพระคุณรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้บริหาร คณาจารย์และขอขอบคุณนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือในการอบรมครั้งนี้

International Office BRU conducted Project Development of English Language Skills Using English Discoveries Online (EDO)

Language Center, Language Development Division, International Office BRU conducted Project Development of English Language Skills Using English Discoveries Online (EDO) for students in Faculty of Education BRU during 17 January-9 April 2018 at Computer and Language Operation Rooms, Nawattapanya Building BRU. The purposes of this project were to test basic knowledge of English language of the freshmen of Faculty of Education and to enable the fourth-year students who will graduate to gain knowledge of English language not lower than the CEER standard at B1 level. Now the project has successfully achieved the objectives. International Office would like to express deep appreciation to Acting President of Buriram Rajabhat University, administrators, lecturers, and thank you very much all students of the Faculty of Education who have actively cooperated in this project.

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *