สำนักงานต่างประเทศจัดประชุมเตรียมกิจกรรมความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเหว้

สำนักงานต่างประเทศจัดประชุมเตรียมกิจกรรมความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเหว้

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำเนินการจัดประชุม “การประชุมเพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเหว้” ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ ภูวงศ์ หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี หัวหน้างานธุรการสำนักงานต่างประเทศ และคณาจารย์ ร่วมประชุมกับ Dr. Bao Kham, Rector Hue University-University of Foreign Languages, Vietnam เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงของบันทึกข้อตกลง MOU ได้แก่ การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร และการจัดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม เป็นต้น

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *