สำนักงานต่างประเทศจัดประชุมเตรียมกิจกรรมความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยครูซ่างเหรา

สำนักงานต่างประเทศจัดประชุมเตรียมกิจกรรมความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยครูซ่างเหรา

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดประชุม “การประชุมเพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยครูซ่างเหรา” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์คคนางค์ ช่อชู ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการและคณาจารย์ ร่วมประชุมกับ Mr. Zhu Yinjian นายกสภาและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และคณะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยครูซ่างเหรา (SRU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงของบันทึกข้อตกลง MOU ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมทางวิชาการประจำปี การทำหลักสูตรร่วม (Dual Degree) ของทั้งสองมหาวิทยาลัย การส่งนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรจาก SRU เรียนที่ มรภ. บุรีรัมย์ การเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ SRU และการเปิดสถาบันข่งจื้อ ณ มรภ. บุรีรัมย์ เป็นต้น

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *