สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมจีนภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ ๓ สำหรับนักศึกษา

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมจีนภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ ๓ สำหรับนักศึกษา

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี หัวหน้างานธุรการ สำนักงานต่างประเทศ นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง นักวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ ๓ สำหรับนักศึกษา โดยสำนักงานต่างประเทศได้เชิญอาจารย์เจ้าของภาษาจีน Mr. Shu Li เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน มีความรู้และเข้าใจอันดีต่อภาษาและวัฒนธรรมจีนผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเจริญพันธุวงศ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *