ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานต่างประเทศจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน

สำนักงานต่างประเทศจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา โดยมี ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นผู้มอบเกีบรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านก่อนเดินทางไปเพิ่มวิสัยทัศน์ ณ ต่างประเทศ
ปล.บุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการสามารถ Download ภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ http://gg.gg/a4l3p

แชร์ข่าวนี้