ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการอบรมภาษาเขมรเบื้องต้น 21-22 พค 2561

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์รุ่งนภา  เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ และอาจารย์ญาดา  รามฤทธิ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเขมรเบื้องต้น โดยสำนักงานต่างประเทศได้เชิญอาจารย์เจ้าของภาษาเขมร อาจารย์ฤทธี นี เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเขมร โดยได้จัดโครงการนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้