กิจกรรมการอบรมเพื่อการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Ask Me) 19-22 พ.ค. 61

กิจกรรมการอบรมเพื่อการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Ask Me) 19-22 พ.ค. 61

สำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์รุ่งนภา  เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์ภูริษา  วัชเรนทร์วงศ์ หัวหน้างานพัฒนาภาษา และ อาจารย์พัลลภา เลิศเจริญวนิช หัวหน้าศูนย์ภาษา ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” (Ask Me Project) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นๆ ที่ประสงค์เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและ 2) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษา  สำนักงานต่างประเทศขอขอบพระคุณรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้บริหารและคณาจารย์ในแต่ละคณะที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือและประสานงานในการอบรมในเดือนมีนาคมซึ่งทำให้ โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *