กิจกรรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลเอกสารเชิงวิชาการ 29-30 พ.ค. 2561

กิจกรรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลเอกสารเชิงวิชาการ 29-30 พ.ค. 2561

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์รุ่งนภา  เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์ญาดา  รามฤทธิ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และนางสาวกรรณิการ์  กกไธสง นักวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลและล่ามสำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลที่สนใจ โดยสำนักงานต่างประเทศได้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธามาศ  คชรัตน์ และ อาจารย์ ดร.สุรชัย  ปิยานุกูล เป็นวิทยากรในการอบรม โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลและล่ามมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *