สำนักงานต่างประเทศจัดอบรมการใช้คู่มือ BRU English Test

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมการใช้คู่มือ  BRU English Test ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  จำนวน 450 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในก่อนการสอบเพื่อวัดผลความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาครูคืนถิ่นทุกคน สำหรับวิทยากรในการอบรมนั้น อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

สำนักงานต่างประเทศสวัสดีปีใหม่ 2562 ผู้บริหาร มรภ.บร.

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 สำนักงานต่างประเทศนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ได้นำกระเช้าของขวัญปีใหม่มอบให้กับรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งได้กล่าวสวัสดีปีใหม่ 2562 และขอพรจากผู้บริหารทั้งสองท่านให้การปฏิบัติงานในปีใหม่และปีต่อๆไปนั้นประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป