ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ จัดอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยใช้โปรแกรม EDO

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ จัดอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยใช้โปรแกรม EDO

              ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ  ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยใช้โปรแกรม English Discoveries Online (EDO) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1 เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม และทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ จัดระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 17205 และ 17206 ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มีวิทยากรให้ความรู้จากบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่1 จัดวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รุ่นที่2 จัดวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 2,556 คน

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *