ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC วันที่ 22 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC วันที่ 22 มิถุนายน 2562

 

ข้อตกลงในการเข้าสอบ TOEIC

1 ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง และ บัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับจริงมาในวันสอบ
2 ผู้สอบทุกท่านจะต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน
3 เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น
4 ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
เช่น โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือทุกประเภท กุญแจรถระบบอิเลคทรอนิกส์ thumb drive เครื่องเล่น MP3
5 ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่นำมาติดตัวเข้าห้องสอบเช่น กระเป๋าถือ เอกสาร ทรัพย์สินมีค่าต่างๆ
6 ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่ากระบวนการสอบเสร็จสิ้น
7 ในวันสอบให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
8 หากหลักฐานตามข้อ  1 ไม่ครบจะไม่สามารถเข้าสอบและรับผลสอบได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา  สำนักงานต่างประเทศ อาคารนวัตปัญญา ชั้น 3 โทร. 044-611221 ต่อ 7905
อาจารย์พัลลภา เสิศเจริญวนิช   โทร.081-3900300
นายสิปปนนท์ ตั้งชูกุล            โทร.088-9942519

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *