มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต้อนรับเครือข่ายด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยครูซ่างเหรา ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต้อนรับเครือข่ายด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยครูซ่างเหรา ประเทศจีน

                    เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผศ.ดร.วันทนีย์ นามสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา รักการศิลป์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อาจารย์ ดร. โกวิท วัชรินทรางกูร และอาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์รุ่งนภา เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ และคณาจารย์พร้อมเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Shangrao Normal University ประเทศจีนที่ได้เดินทางมาพบปะและแลกเปลี่ยนรู้ทางด้านวิชาการและการทำวิจัย โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้พูดคุยถึงประเด็นการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนการทำความร่วมมือทางด้านการทำวิจัย ซึ่งเป็นงานที่สำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพในระดับสากล บรรยากาศในการต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศจีนในครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น อบอวลไปด้วยมิตรภาพอันดีระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะผู้บริหารจากจีนจะได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์ อาทิเช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และสนามช้างอารีน่า ก่อนเดินทางกลับประเทศในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 อีกด้วย

Assoc. Prof. Malinee Chutopama, Acting President of Buriram Rajabhat University, together with BRU administrators; Asst. Prof. Dr. Wantanee Namsawad, Advisor to President, Asst. Prof. Dr. Supattra Rakkarnsin, Vice President for Academic Affairs and Educational Quality Assurance, Asst. Prof. Dr. Nawamin  Prachanant, Vice President for International Affairs, Dr. Kowit Watcharintrangkul and Dr. Pitsamai Prachanant, Assistant to the President, Asst. Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom, Faculty Dean of Humanities and Social Sciences, Asst. Prof. Dr. Supapon  Chuenchoojit, Faculty Dean of Science, Asst. Prof. Dr. Naruemon  Somkuna, Graduate Dean, Dr. Chaowalit Simsuay, Director of Research and Development Institute, Ajarn Rosesamon Panduangkaew, Director of International Office, Ajarn Rungnapa Moendee, Associate Director of International Office, lecturers and staff had a warmly welcome the delegates from Shangrao Normal University on 19th June 2019 at 09.30 a.m. Both universities had a great time to share all academic collaborations and research doing, and to talk about lecturers and staff exchanges. These activities were the core values to drive through internationalization with high quality. The atmosphere of welcoming was full of gladness and well-related between two universities. Besides, the delegates enjoyed sightseeing tour within Buriram tourist attractions such as Phanomrung Historical Park, and Chang Arena Stadium before they were going to departure on 20th June 2019.

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *