ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น และสเปน)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น และสเปน)

เรียน ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมทุกท่าน

        สำนักงานต่างประเทศขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการแข่งขัน MOTO GP ๒๕๖๒-๒๕๖๓

       สำนักงานต่างประเทศขอส่ง  หนังสือเชิญ  กำหนดการอบรม และหนังสือตอบรับ เพื่อประกอบการทำเรื่องอนุญาตมาราชการ โดยแบบตอบรับแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือ ฉบับสำหรับบุคลทั่วไป และฉบับสำหรับบุคลากรที่มีหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

       ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านส่งแบบตอบรับกับมายังผู้จัดโครงการ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยส่งได้ที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                   ๑. โทรสาร ๐๔๔-๖๑๒๘๕๘ ให้ระบุว่า ส่งถึง อ. จันทร์สุดา บุญตรี สนง.ต่างประเทศ

                   ๒. อีเมล์  jansuda.bt@bru.ac.th

<<<<<เอกสารสำหรับ Download    >>>>>>

กำหนดการอบรม-3-ภาษา (1)

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม สำหรับบุคคลทั่วไป (1)

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมสำหรับบุคคลากรมีหน่วยงานสังกัด (1)

รายชื่อผู้เข้าอบรมแยกเป็นภาษา อัพเดท 19-07-2562

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม (1)

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *