สำนักงานต่างประเทศ ร่วมมือกับ สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้อนรับอาคันตุกะจาก Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย

สำนักงานต่างประเทศ ร่วมมือกับ สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้อนรับอาคันตุกะจาก Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. สำนักงานต่างประเทศ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานต่างประเทศได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Professor Dr. Ir. Fredrik Rieuwpassa รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อพบปะกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ BIFA 2019 และการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในครั้งนี้คณะผู้บริหารมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความร่วมมือกับสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วย คณะผู้บริหารจากประเทศอินโดนีเซียได้เข้าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อาจารย์ ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาประมงนำโดย ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ หัวหน้าสาขาวิชาประมง พร้อมด้วย อาจารย์สายรุ้ง สอนสุภาพ อาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์สาขาวิชาประมง เพื่อปรึกษาหารือก่อนนำมาซึ่งความร่วมมืออันดีของทั้งสองมหาวิทยาลัยในอนาคต

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *