สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purpose: ESP)

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purpose: ESP)

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purpose: ESP) ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวนทั้งสิ้น 60 ท่าน การอบรมในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรตลอดระยะเวลา 2 วันในการอบรม

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *