การประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติ (Foreign Lecturers’ / Teacher’ Meeting) วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

การประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติ (Foreign Lecturers’ / Teacher’ Meeting) วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

การประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติ (Foreign Lecturers’ / Teacher’ Meeting)

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

 1. คุณสมบัติอาจารย์ชาวต่างชาติ
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท
  • มีอายุไม่เกิน 60 ปี
  • มีผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย
  • ทำงานที่เป็นพันธกิจ/ภารกิจของทางมหาวิทยาลัย อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ งาน
  • มีการพัฒนาตนเองตามภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจำหรือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  • มีผลประเมินการสอนจากนักศึกษา
  • มีผลประเมินการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงาน
 1. คุณสมบัติครูชาวต่างชาติ
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
  • มีใบประกอบวิชาชีพครู / ใบประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษ
  • มีอายุไม่เกิน 60 ปี
  • มีผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย
  • ทำงานที่เป็นพันธกิจ/ภารกิจของทางมหาวิทยาลัย อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ งาน
  • มีการพัฒนาตนเองตามภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจำหรือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  • มีผลประเมินการสอนจากผู้ปกครอง / ผู้นิเทศการสอนหลักสูตร GrapeSEED
  • มีผลประเมินการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงาน
 1. กำหนดการส่งเอกสารประกอบการจ้าง อาจารย์/ครู ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์
  • อาจารย์/ครูชาวต่างชาติ ที่สัญญาจ้างหมดในวันในวันที่ 30 เมษายน 2564 จะต้องส่งเอกสารจ้างภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564
  • อาจารย์/ครูชาวต่างชาติ ที่สัญญาจ้างหมดในวันในวันที่ 30 กันยายน 2563 จะต้องส่งเอกสารจ้างภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563
 1. ตารางสรุปวันสิ้นสุดอายุ Visa / Work-permit ของอาจารย์/ครูชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • Miss Geraldine Remellite Llesis 30 เมษายน 2564
  • David William Schroko 30 เมษายน 2564
  • Richard Gleed 30 เมษายน 2564
  • Miss Arole B. Ponferrada 30 กันยายน 2563
  • Von M. Bacasmot 30 กันยายน 2563
  • Arlene M. Bacasmot 30 กันยายน 2563
  • David Frank Dittmar 30 กันยายน 2563
  • Robin K.Cupp Kendall 30 กันยายน 2563
  • Maria Doribie E.Gates 30 กันยายน 2563
  • Angelie G. Escuadra 30 กันยายน 2563
  • Rob Andrew George Gall 30 กันยายน 2563
  • Ny Rithy 30 กันยายน 2563
 1. ถามตอบ
  • เจ้าหน้าที่สำนักงานต่างประเทศช่วยแจ้งเตือนยังสาขาวิชาให้ทำเรื่องบันทึกจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติเพื่อที่สาขาวิชาจะได้ทำบันทึกจ้างตามเวลาที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารจ้างต่างๆด้วย // Ajarn Dave
  • ค่าเทอมปริญญาโทเท่าไหร่ // Ajarn Rob
  • สามารถเซ็นต์สัญญาจ้างฉบับใหม่ก่อน 15 วันนับจากวันที่สัญญาจ้างหมดได้หรือไม่

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *