มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฉางโจว ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฉางโจว ประเทศจีน

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินพิธีการลงนามทำความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยฉางโจว ประเทศจีน พิธีการลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์พรภวิษย์ ชะนวนชัย หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานต่างประเทศ  ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่าง ๒ มหาวิทยาลัย โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ได้มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เพื่อให้มหาวิทยาลัยทั้งสองได้สนับสนุน ช่วยเหลือและประสานความร่วมมือให้เกิดผลอันดีทางด้านวิชาการอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนอีกด้วย

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *