ขอเลื่อนการสอบ TOEIC รอบที่ 1 (29 สิงหาคม 2563)

ขอเลื่อนการสอบ TOEIC รอบที่ 1 (29 สิงหาคม 2563)

            ตามที่ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ประกาศรับสมัครการสอบ TOEIC โดยจัดการสอบทั้งสิ้นจำนวน 4 รอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รอบที่ 1/2563 สอบวันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม 2563
รอบที่ 2/2563 สอบวันเสาร์ที่ 31 ต.ค. 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 ตุลาคม 2563
รอบที่ 3/2563 สอบวันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 ธันวาคม 2563
รอบที่ 4/2563 สอบวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
           ศูนย์ภาษา ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบในรอบที่ 1 ทุกท่านทราบว่า ทางศูนย์สอบขอยกเลิกการจัดสอบในรอบที่ 1 ด้วยมีเหตุขัดข้องบางประการ ทั้งนี้ท่านสามารถเลื่อนวันสอบเป็นรอบที่ 2-4 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/10NJsqEZElbneLfBAlOhOVhpItVK8HZmfvRaBPVhuI48/edit  โดยสามารถแนบสลิบการชำระเงินเดิมได้ โดยไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบเพิ่มเติม ทั้งนี้หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมการสอบในรอบอื่นๆได้ ท่านสามารถส่งหมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อให้ทางผู้จัดสอบโอนเงินค่าสมัครคืนได้ ทั้งนี้หากท่านไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสอบในรอบอื่นๆแทนรอบที่ 1 ทางศูนย์สอบจะขอนำชื่อของท่านเข้าร่วมการสอบในรอบที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ด้วยความเคารพ
นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง
ผู้ประสานงานการสอบ TOEIC
โทร 094-5429140

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *