ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (BRU English Test)

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (BRU English Test)

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (BRU English Test) ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 17205 และ 17206 ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการทดสอบ ทั้งสิ้น 33 คน ประกอบไปด้วย อาจารย์ จำนวน 6 คน จากคณะครุศาสตร์ จำนวน 3 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 คน คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 คน มีนักศึกษาเข้าสอบ จำนวน 27 คน จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน คณะครุศาสตร์ จำนวน 4 คน และคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3 คน

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *