ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน BRU English Speech Competition 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน BRU English Speech Competition 2020

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถตรวจสอบรายชื่อและเกณฑ์ในการแข่งขัน

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ

1. วิธีการแข่งขัน
     1.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา
     1.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งสำเนาบทพูดของตนเอง จำนวน 5 ชุด ให้กรรมการในวันแข่งขัน
    1.3 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันดูบทพูด และไม่อนุญาตให้ใช้สื่อประกอบการพูดทุกชนิด
2. เกณฑ์การแข่งขัน
     การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้
2.1 รอบคัดเลือก การพูดที่มีการเตรียมตัว (Prepared Speech)
        1) ผู้เข้าแข่งขันจับสลากลำดับการแข่งขันในวันรายงานตัว
        2) ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนกล่าวสุนทรพจน์ ประมาณ 5 – 8 นาที ตามหัวข้อที่ตนเองเลือก  1 หัวข้อ
ดังต่อไปนี้
– How does new normal change people’s way of life?
– What does humankind learn from COVID-19?
– Child abuse in school – does it matter in Thailand?
– Should students speak out for their rights in school?
      3) ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก (หรือมีคะแนนสูงสุดเท่ากัน) จะผ่านเข้าไปแข่งขัน
ในรอบชิงชนะเลิศ
2.2 รอบชิงชนะเลิศ การพูดแบบฉับพลัน (Impromptu Speech)
      1) ผู้เข้าแข่งขันจับสลากลำดับการแข่งขัน
      2) ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะกล่าวสุนทรพจน์ ประมาณ 3 – 5 นาที ตามหัวข้อที่จับฉลากได้
3. เกณฑ์การให้คะแนน (ทั้งสองรอบ)
      3.1 Introduction: Self-introduction, Leading-in, Coherence, Ending (15 คะแนน)
      3.2 Content: Relatedness to the Theme, Language Usage, Comprehensibility,
      Sequence, Conclusion (40 คะแนน)
      3.3 Voice Usage: Pronunciation, Accent, Cluster, Final Sound (25 คะแนน)
      3.4 Appearance: Body Language, Eye Contact, Personality (15 คะแนน)
      3.5 Time Management: Appropriateness (5 คะแนน)
4. เกณฑ์การตัดสิน
    4.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท
    4.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 800 บาท
   4.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
    * หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร*

รายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน Speech.docx

รายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน Speech

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *