งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครโครงการทุนพระราชทาน

งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครโครงการทุนพระราชทาน

วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครโครงการทุนพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับนักศึกษาจำนวน ๒ สาขาวิชา คือ ๑. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๒. วิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีนักศึกษาชาวกัมพูชาสนใจสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น ๓๗ คน และผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน ๖ คน รายชื่อดังต่อไปนี้
๑. Miss Tort Chanphea
๒. Miss Sou Sovattey
๓. Miss Lout Punha
๔. Mr. Eang Limkang
๕. Mr. Phat Sothan
๖. Mr. Seng Kimsean
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี หัวหน้างานธุรการ อาจารย์พรภวิษย์ ชะนวนชัย หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และนายวันชนะ หาคำบุตร นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *