Author - admin

สำนักงานต่างประเทศขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครสอบภาษาอังกฤษ

หนังสือเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสามารถ Download ได้ที่นี่นะคะ

หนังสือเชิญสมัครสอบภาษาอังกฤษระดับมัธยม17-10-2563

หนังสือเชิญสมัครสอบภาษาอังกฤษระดับมัธยม17-10-2563

ขอเลื่อนการสอบ TOEIC รอบที่ 1 (29 สิงหาคม 2563)

            ตามที่ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ประกาศรับสมัครการสอบ TOEIC โดยจัดการสอบทั้งสิ้นจำนวน 4 รอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รอบที่ 1/2563 สอบวันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม 2563
รอบที่ 2/2563 สอบวันเสาร์ที่ 31 ต.ค. 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 ตุลาคม 2563
รอบที่ 3/2563 สอบวันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 ธันวาคม 2563
รอบที่ 4/2563 สอบวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
           ศูนย์ภาษา ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบในรอบที่ 1 ทุกท่านทราบว่า ทางศูนย์สอบขอยกเลิกการจัดสอบในรอบที่ 1 ด้วยมีเหตุขัดข้องบางประการ ทั้งนี้ท่านสามารถเลื่อนวันสอบเป็นรอบที่ 2-4 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/10NJsqEZElbneLfBAlOhOVhpItVK8HZmfvRaBPVhuI48/edit  โดยสามารถแนบสลิบการชำระเงินเดิมได้ โดยไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบเพิ่มเติม ทั้งนี้หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมการสอบในรอบอื่นๆได้ ท่านสามารถส่งหมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อให้ทางผู้จัดสอบโอนเงินค่าสมัครคืนได้ ทั้งนี้หากท่านไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสอบในรอบอื่นๆแทนรอบที่ 1 ทางศูนย์สอบจะขอนำชื่อของท่านเข้าร่วมการสอบในรอบที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ด้วยความเคารพ
นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง
ผู้ประสานงานการสอบ TOEIC
โทร 094-5429140

สำนักงานต่างประเทศ​จัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน BRU English Test

            วันพุธ​ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานต่างประเทศ​ได้จัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน BRU English Test ครั้งที่ 2 สำหรับอาจารย์ ​บุคลากร​ และนักศึกษา​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์​ 17205-17206 ชั้น 2 อาคารนวัต​ปัญญา​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​โดยการดำเนินการสอบในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการสอบ จำนวนทั้งสิ้น 29 คน

smartcapture

สำนักงานต่างประเทศ เข้าร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

     วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ และบุคลากร สังกัดสำนักงานต่างประเทศ เข้าร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยในปีนี้ คุณแม่ของอาจารย์พรภวิษย์ ชะนวนชัย หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และ นายวันชนะ หาคำบุตร นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักงานต่างประเทศ ได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งต่อคุณแม่ทั้ง 2 ท่านที่ได้อบรมเลี้ยงดูบุตรทั้ง 2 จนเติบใหญ่และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จนได้รับการยกย่องให้เป็นคุณแม่ดีเด่นในปีนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ BRU English Test รอบวันที่ 19 สิงหาคม 2563

 

 

 

 

ทั้งนี้หากท่านใดสนใจเข้าร่วมการทดสอบในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 สามารถสมัครสำรองที่นั่งสอบได้ที่
สำนักงานต่างประเทศ โทร. 7906 หรือสแกน QR Code สมัครออนไลน์ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ

สำนักงานต่างประเทศได้มีการจัดสอบภาษาอังกฤษ ( BRU English Test)

     เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:30 ณ อาคารนวัตปัญญา อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำนักงานต่างประเทศได้จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ( BRU English Test ) เพื่อทดสอบความสามารถของ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้สนใจเข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 39 คน 

สำนักงานต่างประเทศนำเสนอผลงานเพื่อรับการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2562

              สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และอาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 และนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบผลการปฏิบัติงาน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และรองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน คณบดี หัวหน้าสำนักงานทุกฝ่ายบุคลากรของแต่ละคณะ สำนัก/สถาบัน และบุคลากรสำนักมาตรฐานประกันคุณภาพ