Author - admin

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

                   เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าประชุมเพื่อปรึกษาหารือความคืบหน้าและแนวทางการดำเนินโครงการของคณะกรรมการฯ อาทิเช่น การรายงานความคืบหน้าโครงการประจำปี 2562-2563 โครงการหลักสูตรร่วมสำหรับการหมุนเวียนนักศึกษาต่างชาติ การลงนามความร่วมมือคณะกรรมการอุดมศึกษาของฟิลิปปินส์ แผนการจัดงานสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการเรียนการสอน และการนำเสนอสื่อ E-learning

สำนักงานต่างประเทศ คัดเลือกนักเรียนกัมพูชา เพื่อรับทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563

คัดเลือกนักเรียนกัมพูชา ทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563

ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจการสอบคัดเลือกนักเรียนกัมพูชา ทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2562 ณ ITC กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยทูลเกล้าถวายทุนพระราชทานฯ ปีนี้ จำนวน 2 ทุน ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Scholarship

For Cambodian Students, Academic Year 2020

                      On behalf of Buriram Rajabhat University, led by Asst. Prof. Dr. Nawamin Prachanant officially went to select Cambodian Students for HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Scholarship in Academic Year 2020 during 5th – 9th December 2019 at Institute of Technology of Cambodia in Phnom Penh. This year, there were two fields provided: Business English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, and Animal Science Program, Faculty of Agricultural Technology.

 

 

 

 

 

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบและการเขียนข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ

                  เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร. นวมินทร์​ ประชา​นันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบและการเขียนข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไปซึ่งจัดโดย สำนักงานต่างประเทศ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ ณ ห้องประชุมลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกาศิต สิทธิ์​ธิติกุล อาจารย์​ประจำศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเป็นวิทยากรอบรมและให้ความรู้ด้านการออกข้อสอบกับผู้เข้าอบรม ผลจากการอบรมจะทำให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านพัฒนา​ศักยภาพของตนเองมากขึ้นทางด้านการออกข้อสอบและมหาวิทยาลัย​จะได้มีข้อสอบมาตรฐาน​เพื่อใช้ในการวัดระดับ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์อีกด้วย

  ธำ

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ จัดสอบ Test of English for International Communication

          ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ  ได้จัดสอบ Test of English for International Communication หรือ TOEIC ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าให้ความสนใจสมัครสอบทั้ง นักเรียนนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้น 63 คน

สำนักงานต่างประเทศนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Shangrao Normal University ประเทศจีนไปทัศนศึกษา

             วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานต่างประเทศ นำโดย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ กกไธสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Shangrao Normal University ประเทศจีน จำนวน 10 คนไปทัศนศึกษายังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ วนอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เขากระโดง สนามช้างอารีน่า และตลาดไนท์เซาะกราว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยนักศึกษาดังกล่าวได้เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 2-11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 10 วัน

สำนักงานต่างประเทศนำนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชาเข้าร่วมงานลอยกระทง “บารายพันปี ปราสาทเมืองต่ำ”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานต่างประเทศ นำโดยนายวันชนะ หาคำบุตร ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ได้นำนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชา จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง “บารายทัศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา “  จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2562  ณ บริเวณปราสาทเมืองต่ำ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ได้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ทำให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ร่วมเป็นส่วนถึงในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอีกด้วย ในงานมีกิจกรรมหลากหลายให้ร่วมชม อาทิเช่น การแสดง แสงสีเสียงประกอบประวัติวันลอยกระทง  การประกวดนางนพมาศในธีมงาน นาคะเทวี ศรีเมืองต่ำ  การแต่งกายชุดไทยเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และการประกวดกระทง ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

สำนักงานต่างประเทศ ร่วมมือกับ สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้อนรับอาคันตุกะจาก Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. สำนักงานต่างประเทศ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานต่างประเทศได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Professor Dr. Ir. Fredrik Rieuwpassa รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อพบปะกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ BIFA 2019 และการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในครั้งนี้คณะผู้บริหารมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความร่วมมือกับสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วย คณะผู้บริหารจากประเทศอินโดนีเซียได้เข้าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อาจารย์ ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาประมงนำโดย ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ หัวหน้าสาขาวิชาประมง พร้อมด้วย อาจารย์สายรุ้ง สอนสุภาพ อาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์สาขาวิชาประมง เพื่อปรึกษาหารือก่อนนำมาซึ่งความร่วมมืออันดีของทั้งสองมหาวิทยาลัยในอนาคต