ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานต่างประเทศนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Shangrao Normal University ประเทศจีนไปทัศนศึกษา

             วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานต่างประเทศ นำโดย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ กกไธสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Shangrao Normal University ประเทศจีน จำนวน 10 คนไปทัศนศึกษายังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ วนอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เขากระโดง สนามช้างอารีน่า และตลาดไนท์เซาะกราว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยนักศึกษาดังกล่าวได้เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 2-11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 10 วัน

สำนักงานต่างประเทศนำนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชาเข้าร่วมงานลอยกระทง “บารายพันปี ปราสาทเมืองต่ำ”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานต่างประเทศ นำโดยนายวันชนะ หาคำบุตร ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ได้นำนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชา จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง “บารายทัศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา “  จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2562  ณ บริเวณปราสาทเมืองต่ำ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ได้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ทำให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ร่วมเป็นส่วนถึงในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอีกด้วย ในงานมีกิจกรรมหลากหลายให้ร่วมชม อาทิเช่น การแสดง แสงสีเสียงประกอบประวัติวันลอยกระทง  การประกวดนางนพมาศในธีมงาน นาคะเทวี ศรีเมืองต่ำ  การแต่งกายชุดไทยเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และการประกวดกระทง ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

สำนักงานต่างประเทศ ร่วมมือกับ สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้อนรับอาคันตุกะจาก Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. สำนักงานต่างประเทศ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานต่างประเทศได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Professor Dr. Ir. Fredrik Rieuwpassa รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อพบปะกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ BIFA 2019 และการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในครั้งนี้คณะผู้บริหารมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความร่วมมือกับสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วย คณะผู้บริหารจากประเทศอินโดนีเซียได้เข้าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อาจารย์ ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาประมงนำโดย ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ หัวหน้าสาขาวิชาประมง พร้อมด้วย อาจารย์สายรุ้ง สอนสุภาพ อาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์สาขาวิชาประมง เพื่อปรึกษาหารือก่อนนำมาซึ่งความร่วมมืออันดีของทั้งสองมหาวิทยาลัยในอนาคต

มรภ.บุรีรัมย์ต้อนรับ​นักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ BIPA PLUS PROGRAM 2019 จากประเทศอินโดนีเซีย

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ​บุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ​นักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ BIPA PLUS PROGRAM 2019 จากประเทศเยอรมัน อินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​บุรีรัมย์​ ซึ่งรับผิดชอบโครงการโดยสำนักงานต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 18 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เป็นเวลา 10 วัน โดยการอบรมครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการดีๆที่ประเทศอินโดนีเซียได้จัดให้กับมหาวิทยาลัยที่ได้ทำความร่วมมือทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะ

สำนักงานต่างประเทศจัดสอบ Test of English for International Communication (TOEIC)

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ  ได้จัดสอบ Test of English for International Communication หรือ TOEIC ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าให้ความสนใจสมัครสอบทั้ง นักเรียนนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้น 39 คน การทดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกท่านสามารถติดต่อรับผลคะแนนได้ที่สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสามารถรับผลสอบได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป หรือในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ “ภาษา วัฒนธรรมและการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: อัตลักษณ์และความหลากหลาย” ในฐานะผู้ดำเนินรายการ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย RUPP ในกรุงพนมเปญและมหาวิทยาลัย INALCO ประเทศฝรั่งเศส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2562 และได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ของกัมพูชาเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้

On behalf of Buriram Rajabhat University, Asst. Prof. Dr. Nawamin  Prachanant, Vice President for International Affairs, was invited as the “Moderator” at International Conference on ‘Languages, cultures and education in Southeast Asia: Identity and diversity’ MAIN Co-organized by RUPP and  INALCO between 16th – 19th October 2019 @ CKCC, RUPP. This symposium is presided over by the Minister of Ministry of Education, Youth and Sports, Cambodia.