ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาสมัครเข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ

สามารถโอนเงินชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 50 บาท

ได้ที่…………………………………………..

และยืนยันการโอนเงินได้ที่

https://goo.gl/forms/TAJQrHUUKccayQBs1

หรือที่ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โทร 044-611221 ต่อ 7906

ขอเชิญบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 4

ลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ได้ที่

http://gg.gg/cmbcf

หรือสมัครด้วนตนเองได้ที่

สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร นวัตปัญญา โทร 7906

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและเดินทางไปเพิมวิสัยทัศน์ ณ ต่างประเทศ

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกท่านที่สนใจ

อบรมภาษาและเดินทางไปเพิมวิสัยทัศน์ ณ ต่างประเทศ
ลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561
กำหนดการอบรมและกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศสามารถดูได้จากกำหนดการด้านล่างนี้นะคะ
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร 17
หรือสมัครผ่านลิ้งนี้ได้เลยนะคะ http://gg.gg/cit98

สํานักงานต่างประเทศจัดโครงการจุดประกายและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ

สํานักงานต่างประเทศได้จัดโครงการจุดประกายและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และนำไปพัฒนาตนเองในการสอนในอนาคต โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา ในการเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย ปิยานุกูลในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้มีแรงบันดาลใจและกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ นับว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา

สํานักงานต่างประเทศจัดโครงการจุดประกายและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-2 คณะครุศาสตร์

สํานักงานต่างประเทศได้จัดโครงการจุดประกายและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 และ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และนำไปพัฒนาตนเองในการสอนในอนาคต โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา ในการเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย ปิยานุกูลในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้มีแรงบันดาลใจและกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ นับว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา

สำนักงานต่างประเทศจัดงานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน Boot Camp

สำนักงานต่างประเทศจัดงานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน Boot Camp เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องพิมานเมฆ โรงแรมพนมพิมาน โดยได้รับเกียรติจากรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา เป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานเลียงได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกและกล่าวแสดงความรู้สึกต่อการได้มาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ทำให้บรรยากาศงานเลี้ยงเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น

สำนักงานต่างประเทศจัดสอบ BRU English Test

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดสอบ BRU English Test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ และบุคลากร ในการสอบครั้งนี้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมสอบถึง 62 คน โดยผลการสอบนั้นจะประกาศให้ผู้เข้าสอบทุกท่านได้ทราบใน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561นี้ ผู้เข้าสอบสามารถติดต่อรับผลคะแนนได้ที่ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร 17

สำนักงานต่างประเทศ จัดสอบ Test of English for International Communication (TOEIC)

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานจัดสอบ Test of English for International Communication (TOEIC) เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 22 ชั้น 2 โดย มีนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกเข้าสอบ รวมทั้งหมด 47 คน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการสอบสามารถติดต่อขอสมัครสอบครั้งต่อไปได้ที่ ศูนย์ภาษา สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือตืดต่อที่ คุณสิปปนนท์ ตั้งชูกุล โทร. 080-333-2885