ไม่มีหมวดหมู่

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการแปลและล่าม

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการแปลและล่าม ณ ห้องประชุมลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา สำหรับคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประเวส หงส์จรรยาอดีตนักข่าว BBC  News ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในการเป็นวิทยากรตลอดการอบรม

 

าว

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการ BRU Young Ambassador สำหรับนักศึกษา มรภ.บุรีรัมย์

วันจันทร์​ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563 สำนักงานต่างประเทศนำโดย อาจารย์​พรภวิษย์ ชะนวนชัย หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์​ได้จัดโครงการ BRU Young Ambassador เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นยุวทูตตลอดจนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการดูแลและต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างชาติ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ในการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมในครั้งนี้มีระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น จำนวน 6 วัน ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2563-5 เมษายน 2563

สำนักงานต่างประเทศจัดพิธีมอบถ้วยรางวัลให้นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันภาษาอังกฤษ

                    วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานต่างประเทศ โดย ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์ หัวหน้างานพัฒนาภาษา พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานต่างประเทศได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสอบทั้งสิ้นจำนวน 461 คน ผลปรากฏว่า

เด็กชายชาร์ลี กรีนวู้ด จากโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้วยคะแนน 97 คะแนน

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีแสง จากโรงเรียนฮั่วเคี้ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้วยคะแนน 91 คะแนน

เด็กชายธนกฤต ขติฌานัง และ เด็กหญิงชญานิศ จันทร์หอม จากโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้วยคะแนน 89 คะแนน

หลังจากพิธีมอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัลและคุณครูผู้ฝึกซ้อมได้ให้สัมภาษณ์ถึงเคล็ดลับในการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษอย่างไรให้นักเรียนเก่งและสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการอบรมภาษาอังกฤษของสำนักงานเป็นอย่างยิ่ง

สำนักงานต่างประเทศ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมภาษาจีน

สนใจสามารถสมัครได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/1a2fhsDOQj2p7ynESa37H2gRsB0nb40janThyW0VC5vg/edit 

หรือสแกน QR CODE ที่ปรากฏบนหน้าเว็บ

รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในลิ้งรับสมัครให้ครบถ้วนเพื่อง่ายต่อการประสานงาน

การอบรมในครั้งนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง รุ่นละ 40 คน

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 21,22,28 และ 29 มีนาคม 2563

รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 25-26 เมษายน  และ 2-3 พฤษภาคม 2563

แต่ละรุ่นอบรม จำนวน 24 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน

  • นักศึกษา  200 บาท

  • อาจารย์ 300 บาท

  • บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 300 บาท

ลงทะเบียนแล้วสามารถชำระค่าสมัครได้ที่ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา

หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย  308-049-1173 นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง

โดยสามารถส่งสลิบยืนยันการโอนชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ kannika.hs@gmail.com

 

นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ประสานงาน)

โทร. 094-5429140

ผู้สนใจสามารถ Download หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมได้ที่นี่

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมภาษาจีน

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purpose: ESP)

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purpose: ESP) ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวนทั้งสิ้น 60 ท่าน การอบรมในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรตลอดระยะเวลา 2 วันในการอบรม

ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (สอบ 15 กุมภาพันธ์ 2563)

สามารถ Download ผลคะแนนผู้เข้าสอบทุกท่านได้ที่นี่นะคะ คะแนนจะแยกตามห้องที่เข้าสอบค่ะ

ผลคะแนนสอบนักเรียน-แยกตามห้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประถมศึกษา (สอบ 15 กุมภาพันธ์ 2563)

                     สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกท่านมาสอบในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารราชภัฏคอมเพลกซ์  (อาคาร 23) ชั้น 3- 5 คณะกรรมการดูแลกำกับการสอบได้แบ่งห้องสอบออกเป็น 16 ห้อง ห้องละ 35 ที่นั่ง โดยจะเริ่มสอบในเวลา 09.00-11.00 น. ผู้ที่เข้าห้องสอบช้าเกิน 15 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าเว็บสำนักงานต่างประเทศ www.oire.bru.ac.th  ขอความกรุณานำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน  และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสอบมาเข้าห้องสอบให้ครบถ้วน

                       สำนักงานต่างประเทศจะประกาศผลการสอบในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการทดสอบ 3 อันดับแรกมารายงานตัวเพื่อรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ณ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 044-611221 ต่อ 7906

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบได้ที่นี่นะคะ

เลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6)

               ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6)

สอบวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00-11.00 น.
ณ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 3-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คำชี้แจง 1. ให้ผู้สมัครทุกท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง (รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น)
2. เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนให้ดำเนินการโอนเงินค่าสมัครผ่านทางบัญชี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี นางสาวญาดา รามฤทธิ์

เลขที่บัญชี 427-127-1384

และ สามารถแจ้งการโอนได้ที่ E-mail : Kannika.hs@gmail.com หรือ

สามารถชำระค่าสมัครได้ที่ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. หมดเขตรับสมัคร 7 กุมภาพันธ์ 2563
4. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ www.oire.bru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563เป็นต้นไป
5. สอบวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 3-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6. ผู้สมัครสอบต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาด้วยในวันสอบ
10. ประกาศผลสอบ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ www.oire.bru.ac.th
11. ผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุด 3 อันดับแรกจะได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งวัน-เวลา และสถานที่ในการรับมอบภายหลัง ส่วนผู้ที่มีผลการสอบในระดับ 70 % ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศนิยบัตรในวันเดียวกันด้วย ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบประกาศนีบัตรเข้าร่วมการทดสอบ และใบประกาศนียบัตรสำหรับครูผู้สอน สามารถ Download ได้ที่ www.oire.bru.ac.th
ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์ โทร. 091-831-9566
                                         นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง โทร. 094-542-9140

สมัครสอบได้ที่นี่ https://forms.gle/ynfKASg5br56uDy78