ไม่มีหมวดหมู่

สำนักงานต่างประเทศจัดพิธีมอบถ้วยรางวัลให้นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันภาษาอังกฤษ

                    วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานต่างประเทศ โดย ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์ หัวหน้างานพัฒนาภาษา พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานต่างประเทศได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสอบทั้งสิ้นจำนวน 461 คน ผลปรากฏว่า

เด็กชายชาร์ลี กรีนวู้ด จากโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้วยคะแนน 97 คะแนน

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีแสง จากโรงเรียนฮั่วเคี้ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้วยคะแนน 91 คะแนน

เด็กชายธนกฤต ขติฌานัง และ เด็กหญิงชญานิศ จันทร์หอม จากโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้วยคะแนน 89 คะแนน

หลังจากพิธีมอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัลและคุณครูผู้ฝึกซ้อมได้ให้สัมภาษณ์ถึงเคล็ดลับในการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษอย่างไรให้นักเรียนเก่งและสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการอบรมภาษาอังกฤษของสำนักงานเป็นอย่างยิ่ง

สำนักงานต่างประเทศ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมภาษาจีน

สนใจสามารถสมัครได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/1a2fhsDOQj2p7ynESa37H2gRsB0nb40janThyW0VC5vg/edit 

หรือสแกน QR CODE ที่ปรากฏบนหน้าเว็บ

รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในลิ้งรับสมัครให้ครบถ้วนเพื่อง่ายต่อการประสานงาน

การอบรมในครั้งนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง รุ่นละ 40 คน

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 21,22,28 และ 29 มีนาคม 2563

รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 25-26 เมษายน  และ 2-3 พฤษภาคม 2563

แต่ละรุ่นอบรม จำนวน 24 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน

  • นักศึกษา  200 บาท

  • อาจารย์ 300 บาท

  • บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 300 บาท

ลงทะเบียนแล้วสามารถชำระค่าสมัครได้ที่ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา

หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย  308-049-1173 นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง

โดยสามารถส่งสลิบยืนยันการโอนชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ kannika.hs@gmail.com

 

นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ประสานงาน)

โทร. 094-5429140

ผู้สนใจสามารถ Download หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมได้ที่นี่

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมภาษาจีน

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purpose: ESP)

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purpose: ESP) ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวนทั้งสิ้น 60 ท่าน การอบรมในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรตลอดระยะเวลา 2 วันในการอบรม

ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (สอบ 15 กุมภาพันธ์ 2563)

สามารถ Download ผลคะแนนผู้เข้าสอบทุกท่านได้ที่นี่นะคะ คะแนนจะแยกตามห้องที่เข้าสอบค่ะ

ผลคะแนนสอบนักเรียน-แยกตามห้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประถมศึกษา (สอบ 15 กุมภาพันธ์ 2563)

                     สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกท่านมาสอบในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารราชภัฏคอมเพลกซ์  (อาคาร 23) ชั้น 3- 5 คณะกรรมการดูแลกำกับการสอบได้แบ่งห้องสอบออกเป็น 16 ห้อง ห้องละ 35 ที่นั่ง โดยจะเริ่มสอบในเวลา 09.00-11.00 น. ผู้ที่เข้าห้องสอบช้าเกิน 15 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าเว็บสำนักงานต่างประเทศ www.oire.bru.ac.th  ขอความกรุณานำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน  และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสอบมาเข้าห้องสอบให้ครบถ้วน

                       สำนักงานต่างประเทศจะประกาศผลการสอบในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการทดสอบ 3 อันดับแรกมารายงานตัวเพื่อรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ณ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 044-611221 ต่อ 7906

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบได้ที่นี่นะคะ

เลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6)

               ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6)

สอบวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00-11.00 น.
ณ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 3-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คำชี้แจง 1. ให้ผู้สมัครทุกท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง (รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น)
2. เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนให้ดำเนินการโอนเงินค่าสมัครผ่านทางบัญชี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี นางสาวญาดา รามฤทธิ์

เลขที่บัญชี 427-127-1384

และ สามารถแจ้งการโอนได้ที่ E-mail : Kannika.hs@gmail.com หรือ

สามารถชำระค่าสมัครได้ที่ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. หมดเขตรับสมัคร 7 กุมภาพันธ์ 2563
4. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ www.oire.bru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563เป็นต้นไป
5. สอบวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 3-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6. ผู้สมัครสอบต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาด้วยในวันสอบ
10. ประกาศผลสอบ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ www.oire.bru.ac.th
11. ผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุด 3 อันดับแรกจะได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งวัน-เวลา และสถานที่ในการรับมอบภายหลัง ส่วนผู้ที่มีผลการสอบในระดับ 70 % ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศนิยบัตรในวันเดียวกันด้วย ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบประกาศนีบัตรเข้าร่วมการทดสอบ และใบประกาศนียบัตรสำหรับครูผู้สอน สามารถ Download ได้ที่ www.oire.bru.ac.th
ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์ โทร. 091-831-9566
                                         นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง โทร. 094-542-9140

สมัครสอบได้ที่นี่ https://forms.gle/ynfKASg5br56uDy78

 

สำนักงานต่างประเทศพร้อมด้วยนักศึกษาทุนพระราชทานเข้าพบรักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2563

                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น. สำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  และอาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานต่างประเทศ และนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชา ได้นำกระเช้าของขวัญปีใหม่มอบให้กับรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมทั้งได้กล่าวสวัสดีปีใหม่ 2563 และขอพรจากท่านให้การปฏิบัติงานในปีใหม่และปีต่อๆไปนั้นประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งนี้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้มอบของที่ระลึกให้กับคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

สำนักงานต่างประเทศร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานต่างประเทศโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยอาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานต่างประเทศ ได้เข้าร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุชาติ เมืองแก้ว เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีการแต่งตั้งนายกสภา จำนวน 1 ท่าน และคณะกรรมการสภา ทั้งสิ้น จำนวน 9 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในพิธีการได้มีการถวายพระพรชัยมงคลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงการอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อีกด้วย