คู่มือการใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online

นักศึกษาสามารถ Download ไฟล์คู่มือได้ที่นี่นะคะ

คู่มือการใช้งาน English Discoveries

คู่มือการสอบ Placement test

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ที่นี่นะคะ

https://ed.engdis.com/tru#/login