Home

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ เนื่องในวันเกิดอาเซียน 8-9 สิงหาคม ดังกำหนดการต่อไปนี้


สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งสามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่

ใบสมัครนำเสนอผลิตภัณฑ์

ใบสมัครสุนทรพจน์ม.ปลาย