Vietnamese Language Studies Center

ສູນພາສາຫວຽດນາມ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ຫວຽດນາມ ມີຊື່ຢ່າງເປັນທາງການ ຄື ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ (ຫວຽດນາມ: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ກົ່ງ ຮຫວ່າ ສາ ໂຫ່ຍ ຈູ໋ ຫວຽດ ນາມ) ເປັນປະເທດໃນອາຊີຕະເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຕັ້ງຢູ່ທາງດ້ານຕະເວັນອອກສຸດຂອງຄາບສະໝຸດອິນໂດຈີນ ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດຈີນທາງທິດເໜືອ, ປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດກຳປຸເຈຍທາງທິດຕາເວັນຕົກ ແລະ ອ່າວຕົງເເກັງ ທະເລຈິນໃຕ້ ທາງທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ໃຕ້ ຫຼື ໃນພາສາຫວຽດນາມຮຽກສະເພາະທະເລທາງທິດຕະເວັນອອກ ວ່າ ທະເລຕະເວັນອອກ (ຫວຽດນາມ: Biển Đông, ບຽນ ດົງ) ຫວຽດນາມມີປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 89 ລ້ານຄົນ ຖືເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນອັນກັບ 13 ຂອງໂລກ ແລະ ເປັນສະມາຊິກ 1 ໃນ 10 ຂອງສະມາຄົມອາຊ້ຽນ.

 

ມະຫາວິທະຍາໄລຣາຊະພັດບຸຣິຣັມຍ໌ ໄດ້ເລັງເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນການເຊື່ອມຄວາມສຳພັນອັນດີຂອງສອງປະເທດ ເນື່ອງຈາກ ປັດຈຸບັນມີນັກສຶກສາທີ່ເດີນທາງມາແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ຈາກປະເທດຫວຽດນາມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຈິ່ງໄດ້ຕັ້ງສູນຫວຽດນາມຂື້ນເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຊ້ເວລາຫວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຣາຊະພັດບຸຣິຣັມຍ໌ໃນການຮຽນຮູ້ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຫວຽດນາມ ເພື່ອເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ ແລະ ວິໄສທັດໃນການດຳເນີນຊີວິດ.