ASEAN Studies Center

Lịch sử, lý lịch

Trung tâm nghiên cứu ASEAN, Đại học Buriram Rajabhat được thành lập vào năm 2011. Với mục tiêu chuẩn bị nhân sự và sinh viên bước lên Cộng đồng ASEAN một cách hiệu quả. Sau đó, Đại học Buriram Rajabhat đã nhận được chính sách của thống đốc tỉnh để nâng cấp trung tâm nghiên cứu ASEAN, là một trung tâm thông tin ASEAN, tỉnh Buriram. Nhằm cung cấp dịch vụ thông tin liên quan đến ASEAN trong các lĩnh vực khác nhau. Đối với công chúng ở tỉnh Buriram trung tâm nghiên cứu ASEAN,hiện tại thuộc phòng quan hệ quốc tế,văn phòng nước ngoài.

Gánh nặng công việc

 1. Công việc trung tâm dữ liệu ASEAN.
 2. Dự án thành lập trung tâm văn hóa tiếng Việt.
 3. Dự án thành lập trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Lào.
 4. Dự án thành lập Trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc.
 5. Dự án thành lập Trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Khmer.
 6. Dự án thành lập trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Thái Lan ở nước ngoài.
 7. Hội thảo học thuật ASEAN.
 8. Sự kiện phổ biến và trao đổi văn hóa nghệ thuật tại ASEAN.
 9. Triển lãm ASEAN.
 10. Quản lý dự án và hoạt động nâng cao nhận thức cho
 11. Tổ chức trại du lịch ASEAN.
 12. Công việc nghiên cứu và văn hóa ASEAN.