CONTACT US

Liên hệ chúng tôi

 

Văn phòng nước ngoài  trường Đại học Buriram Rajabhat

Địa chỉ 439 Đường Chira, huyện Mueang,tỉnh BuriRam

Tầng 2-4 Tòa nhà Navaw Panya

Điện thoại 044-611221 Gia hạn 7905-6 Fax. 044-612858