The Development of Regional English Teacher Training Workshop Leaders (Boot Camp), Educational Supervisor Unit, Office of the Basic Education Commission: OBEC)

Sự phát triển của giáo viên dạy tiếng Anh khu vực(Trại khởi động) tại đơn vị giám sát  Văn phòng Ủy ban Giáo dục cơ bản

 1. Nguyên tắc và lý do:

Ngôn ngữ tiếng Anh là một yếu tố quan trọng để cải thiện khả năng của thanh niên Thái Lan, những người là động lực chính trong phát triển quốc gia và những người lao động tương lai sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trường lao động ở cấp quốc gia. Bao gồm các cấp khu vực và quốc tế mà ngày càng có nhiều cạnh tranh. Do đó, chính phủ Thái Lan có chính sách phát triển kỹ năng tiếng Anh cho người dân Thái Lan.

Từ ý nghĩa quan trọng trên. Bộ Giáo dục, do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Đại tướng Dao Phong Rattanasuwan đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Đại sứ quán Anh tại Thái Lan bởi đại sứ tiếng anh tại Thái Lan.  Sự oai nghiêm Brian Davidson xuất sắc trong việc thuê Hội đồng Anh. Nhằm mục đích cung cấp đào tạo cho giáo viên dạy tiếng Anh ở các cấp học cơ bản. Trong Trung tâm đào tạo giáo viên tiếng Anh khu vực (Boot Camp), tổng diện tích 4 khu vực. Ban đầu nhận được 4 trung tâm vào tháng 10 năm 2016, năm ngân sách 2017 sau đó.

Tiến sĩ Teerakiat (MD) Charoen Sethasilp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục có một chính sách để mở rộng trung tâm đào tạo giáo viên tiếng Anh trong khu vực. Thành lập thêm 8 khu vực trong cùng một năm tài chính . Bằng cách thành lập một trung tâm đào tạo giáo viên ở các trường trung học cơ sở và trong năm tài chính và thành lập trung tâm đào tạo giáo viên tại trường trung học cơ sở tỉnh vào trong năm 2018, mở thêm 3 trung tâm thành lập tại Đại học Rajabhat.

Tổng số 15 trung tâm trên toàn quốc. Nhóm đối tượng bao gồm: Giáo viên tiếng Anh tiểu học và trung học Thuộc Văn phòng Ủy ban Giáo dục cơ bản. Để cải thiện khả năng của các kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh và kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh dựa trên hướng dẫn giảng dạy ,phương pháp giao tiếp. Chuyên sâu về diễn giả quốc tế của người nước ngoài, các chuyên gia giảng dạy tiếng Anh với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Toàn bộ 3 trung tâm mỗi trung tâm 3 người. Trong đó, mỗi lớp có 75 người tham gia,3 tuần đào tạo, với khoảng 10 thế hệ đào tạo trong thời gian 1 năm.

Từ kết quả hoạt động như đã đề cập, đã phân tích và tóm tắt kết quả hoạt động. Để hiệu quả hơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục có chính sách chuyển trung tâm đào nằm trong các trường trung học cấp tỉnh, bao gồm 12 thế hệ, nằm trong Đại học Rajabhat để tích hợp cộng tác làm việc cùng nhau. Giữa các khoa thuộc Bộ Giáo dục. Do đó, hiện nay các trung tâm đào tạo giáo viên tiếng Anh trong khu vực được đặt tại tất cả trong các trường đại học Rajabhat.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục đặt mục tiêu cho giáo viên nhóm. Giảng viên chính, số lượng 46 người.

Từ dự án phát triển các nhà lãnh đạo trong dạy và học tiếng Anh trong năm 2016 – 2017. Tham gia phát triển bằng cách đóng vai trò là khách mời với các diễn giả nước ngoài tại trung tâm được thành lập. Bởi vậy, việc thành lập một trung tâm đào tạo như vậy ở mọi khu vực sẽ giúp truyền bá trung tâm đào tạo và tạo điều kiện cho các giáo viên. Để có thể được đào tạo trong một trung tâm đào tạo gần khu vực nơi giáo viên hoạt động công việc của họ. Để các giáo viên được đào tạo để thay đổi hành vi  giảng dạy và có thể áp dụng kiến ​​thức thu được. Áp dụng trong quản lý dạy và học cho học sinh để đáp ứng hiệu quả các mục tiêu của chương trình giảng dạy.

 

 

 1. Mục tiêu (Goal):
  1. Nhằm phát triển và nâng cấp kiến ​​thức. Hiểu biết về kỹ thuật giảng dạy, phương pháp giao tiếp của giáo viên giảng dạy tiếng thuộc văn phòng Ủy ban Giáo dục cơ bản trên toàn quốc.
  2. Nhằm phát triển và cải thiện tiếng Anh của giáo viên tiếng Anh Thuộc Văn phòng Ủy ban Giáo dục trên toàn quốc.
  3. Nhằm để phát triển tiềm năng trở thành một diễn giả khách mời đối với nhóm giảng viên chính (Master Trainer) có thể tiến hành đào tạo theo hình thức. Phương pháp giao tiếp tự bản than và đạt được sự phát triển bền vững.
  4. Nhằm nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thành công và hướng dẫn cải tiến đào tạo tại trung tâm đào tạo giáo viên tiếng Anh trình độ khu vực.
  5. Mục tiêu (Objective):
  6. Giáo viên đào tạo tiếng Anh tại trung tâm đào tạo tiếng Anh, trong trình độ khu vực trong năm 2017 giai đoạn 1 số lượng 900 người, giai đoạn 2 số lượng 2,400 người và giai đoạn 3 số lượng 2,700 người. Đến cuối năm 2017, tổng cộng 6,000 người và năm 2018 số lượng là 11,200 người.
  7. Các học viên có kiến ​​thức và khả năng cải thiện kỹ năng tiếng Anh về nghe, nói, đọc và viết. Bao gồm các kỹ thuật quản lý học tập, giảng dạy theo phương pháp giao tiếp và có thể áp dụng kiến ​​thức để hiểu biết và động lực nhận được từ đào tạo có thể sử dụng để hiệu quả và cụ thể hóa việc dạy và học các môn tiếng Anh trong trường học của họ.
  8. Người nói tiếng Thái tại Trung tâm đào tạo thạc sĩ (Master Trainer) đã được đào tạo để phát triển tiềm năng trở thành diễn giả. Để có thể tiến hành đào tạo, dạy và học theo định dạng Phương pháp giao tiếp. Nhằm dẫn đến sự phát triển của đội ngũ giáo viên tiếng Anh thuộc Văn phòng Ủy ban Giáo dục cơ bản Hiệu quả và bền vững.
  9. Đơn vị giám sát văn phòng giáo dục Ủy ban Giáo dục cơ bản, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án và những người tham gia dự án. Được sử dụng làm cơ sở cho sự phát triển,cải tiến của dự án hiện tại và điều đó sẽ xảy ra trong tương lai. Để tối đa hóa hiệu quả trong sự phát triển của giáo viên tiếng Anh thuộc Văn phòng Ủy ban Giáo dục cơ bản.
 2. Bộ phận / người có trách nhiệm:

Đơn vị chịu trách nhiệm chính. Đơn vị giám sát giáo dục Văn phòng Ủy ban Giáo dục cơ bản, Bộ Giáo dục.

Hướng dẫn thực hiện đào tạo giáo viên tiếng Anh khu vực trại khởi động (Boot Camp).

Khóa học đào tạo:

              Khóa đào tạo giáo viên tiếng Anh khu vực trại khởi động (Boot Camp) dành cho giáo viên tiếng Anh. Thông qua sự hợp tác giữa văn phòng Ủy ban Giáo dục cơ bản Bộ Giáo dục và Đại sứ quán Anh tại Thái Lan bởi hội đồng Victoria Anh tại Thái Lan, bao gồm 3 khóa học như sau:

1.1  Khóa đào tạo sự phát triển diễn giả chính trong quản lý dạy và học tiếng Anh đối với giao tiếp trong khu vực đào tạo thạc sĩ  (Master Trainer) thời lượng 4 tuần. Để phát triển kiến ​​thức của các diễn giả hàng đầu trong việc dạy và học tiếng Anh. Để giao tiếp về các khái niệm,phương pháp quản lý việc học tiếng Anh, nhấn mạnh vào giao tiếp trong khuôn khổ Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) và để nâng cao năng lực mở rộng kết quả của giáo viên tại trung tâm giảng dạy và phát triển tiếng Anh trình độ khu vực.

1.1.1 Giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp (Communicative Language Teaching).

1.1.2 Hoạt động nói tự tin (Confidence-Building Speaking  Activities).

1.1.3 Học viên – Lớp học trung tâm (Learner – Centred Classrooms).

1.1.4 Hoạt động nói (Speaking Activities)

1.1.5 Lập kế hoạch cho một bài học (Planning a task Based Lesson).

1.1.6 Cộng đồng ngôn ngữ chuyên nghiệp (Professional Language  Community).

Thông qua các hoạt động đào tạo khác nhau, bao gồm phân tích giảng dạy (Teaching Analysis), động não (Brainstorming), thảo luận nhóm (Group Discussions),

Bài giảng lý thuyết (Theoretical Lectures), thực hành thực tế (Actual Practice), suy ngẫm (Reflection), trình bày và thảo luận

(Presentation and Discussion)

Phát triển chương trình giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh tiểu học trại khởi động (Boot Camp) thời gian 3 tuần:

Tuần thứ 1

2.1 Nhận biết bạn và lập kế hoạch bài học (Get To Know You and Lesson Planning)

2.2 Dạy từ vựng  (Teaching Vocabulary)

2.3 Sử dụng ngôn ngữ và hướng dẫn chính (Language Use and Instruction for Primary)

 2.4 Dạy vi mô (Micro Teaching)

2.5 Thu hút sự chú ý và báo hiệu (Getting Attention and Signaling)

2.6 Dạy đọc (Teaching Reading)

Tuần thứ 2

2.1 Hoạt động ngôn ngữ và thực hành ngôn ngữ của giáo viên (Teacher Language and Language Practice Activities)

2.2 Dạy nói (Teaching Speaking)

2.3 Tối đa hóa Nói và Microteaching (Speaking and Microteaching)

2.4 Mô hình tương tác (Interaction Patterns)

2.5 Ngữ pháp cho tiểu học(Grammar for Primary)

Tuần 3

2.1 Tạo động lực cho người học và lắng nghe (Motivating Learners and Listening)

2.2 Dạy viết (Teaching Writing)

2.3 Sửa lỗi (Error Correction)

2.4 Hướng dẫn (Giving Instructions)

2.5 Bài học kỹ năng lập kế hoạch (Planning Skills Lessons)

2.6 Ôn tập (Review)

        

Khoa giảng viên:

Diễn giả chuyên gia nước ngoài, kỹ thuật giảng dạy và phát triển tiếng Anh. Theo tiêu chuẩn của Công ty TNHH Vận hành BC (Thái Lan) có trình độ chuyên môn nước ngoài đã nhận được chứng chỉ CELTA (Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người nói khác ngôn ngữ) từ học viện Anh ngữ Cambridge trong giảng dạy tiếng Anh bao gồm kinh nghiệm đào tạo giáo viên

Trình độ học viên cho các nhà lãnh đạo khu vực của giáo viên dạy tiếng Anh (Boot Camp):

Chương trình giảng dạy để phát triển một giáo viên dạy tiếng Anh hàng đầu ở cấp khu vực (Boot Camp) có các tiêu chí đủ điều kiện sau đây:

3.1 Giáo viên giảng dạy tiếng Anh ở cấp tiểu học và trung học. Thuộc Văn phòng Ủy ban Giáo dục cơ bản.

3.1.1 Là giáo viên tiếng Anh tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh.

3.1.2 Là giáo viên tiếng Anh không tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh nhưng có một tình yêu quan tâm đến sự phát triển của việc dạy và học tiếng Anh.

3.1.3 Là một giáo viên tiếng Anh, người điều phối cho trung tâm PEER hoặc ERIC.

3.2 Giáo viên dạy tiếng Anh theo trình độ chuyên môn như trong mục 1, không quá 57 tuổi.

3.3 Đơn xin đào tạo.

Trung tâm đào tạo (Boot Camp) dành cho giáo viên dạy tiếng Anh trong khu vực sẽ cung cấp 75 khóa đào tạo giáo viên tiếng Anh, với các hoạt động sau:

3.3.1 Văn phòng Ủy ban Giáo dục cơ bản Thông báo phân bổ hạn ngạch của các giáo viên tiếng Anh đã tham gia khóa đào tạo cho Văn phòng Khu vực Dịch vụ Giáo dục.

3.3.2 Văn phòng khu dịch vụ giáo dục tuyển dụng giáo viên dạy tiếng Anh theo chỉ tiêu và những người đáp ứng các tiêu chí quy định. Gửi danh sách đến văn phòng Ủy ban Giáo dục cơ bản và trung tâm đào tạo giáo viên tiếng Anh khu vực trại khởi động (Boot Camp) tham gia khóa đào tạo.

 1. Theo dõi và đánh giá
 2. Giảng viên nước ngoài (Trainers) đánh giá cá nhân học viên về khả năng và khả năng giảng dạy tiếng Anh. Bằng cách sử dụng nhiều công cụ, bao gồm các hình thức quan sát, hình thức đánh giá và giảng dạy trong quá trình đào tạo.
 3. Sau 1 tháng đào tạo, trung tâm đào tạo lãnh đạo khu vực về tiếng Anh (Boot Camp) sẽ mời các giáo viên được đào tạo, để theo dõi từng mô hình sau khóa đào tạo (Follow on), 2 ngày cho mỗi mô hình. Vì vậy, các giáo viên tiếng Anh đã được đào tạo tại trung tâm khu vực của các giáo viên trại khởi động đã mang lại kiến ​​thức. Từ việc đào tạo để tổ chức các hoạt động dạy và học trong lớp của chính mình trong 1 tháng. Phản ánh hiệu quả của việc áp dụng kiến ​​thức từ đào tạo cho sinh viên trong lớp học. Các vấn đề, trở ngại và giải pháp cho các vấn đề, đề xuất hoặc kết quả ảnh hưởng đến học sinh.
 4. Sau 1 năm đào tạo, các giáo viên dạy tiếng Anh đã qua Trung tâm đào tạo lãnh đạo tiếng Anh ở cấp khu vực (Boot Camp). Gửi kế hoạch bài học được sử dụng trong giảng dạy thực tế. Bằng cách sử dụng định dạng trong đào tạo, chẳng hạn như video hoặc clip giảng dạy trong lớp. Đối với người giám sát tiếng Anh trong khu vực. Để giám sát, đưa ra phản hồi và cung cấp trợ giúp.
 5.  Đơn vị giám sát giáo dục văn phòng Ủy ban Giáo dục cơ bản Bộ Giáo dục hoặc tổ chức được phân công. Giám sát và đánh giá hiện trường cho đào tạo và nghiên cứu những thay đổi trong hành vi dạy và học của học viên.