Duties and Responsibilities

Gánh nặng công việc

Công việc tài trợ và quản lý chung (Scholarships & Administrations)

 • Vốn bên ngoài như GMS, UMAP, v.v.
 • Quản lý chung.
 • Tài liệu kiểm kê tài chính.
 • Lễ đón tiếp.
 • Đảm bảo chất lượng công việc.
 • Quan hệ công chúng.
 • Đánh giá dự án.
 • Visa và hộ chiếu cho người Thái và người nước ngoài.
 • Thư ký.

Dự án và hoạt động

 • Dự án phát triển chất lượng nhân sự văn phòng.
 • Văn phòng quản lý và dự án quốc tế.

Nghiên cứu về ASEAN (ASEAN Studies)

 • Trung tâm thông tin ASEAN.
 • Triển lãm ASEAN.
 • Tổ chức hội thảo học thuật.
 • Phổ biến và trao đổi văn hóa ASEAN.
 • Tổ chức các dự án và hoạt động nhằm nâng cao nhận thức trong
 • Đào tạo về mặt ASEAN.
 • Cung cấp dịch vụ học thuật cho cộng đồng.

Dự án và hoạt động

 • Dự án công khai và phổ biến bản sắc của trường đại học cho cộng đồng ASEAN.
  • Dự án bản tin ASEAN.
  • Dự án, tài liệu quảng cáo và sách giới thiệu trường đại học.
  • Dự án máy tính xách tay và tài liệu quảng cáo.
 • Dự án máy tính xách tay và tài liệu quảng cáo.
 • Dự án hoạt động du lịch ASEAN (Monthly ASEAN Activities).
 • Dự án phát triển phòng ASEAN.
 • Dự án hoạt động ngày ASEAN.

Sinh viên quốc tế và công tác nhân sự Quốc tế “InternationalStudents and Staff ”

 • Visa của sinh viên.
 • Visa và giấy phép lao động nhân sự.
 • Làm việc giữa quá trình học của sinh viên.
 • Công tác kiểm tra trình độ học sinh.
 • Kiểm tra trình độ nhân sự.

Dự án và hoạt động

 • Chương trình gia hạn visa và báo cáo cho sinh viên học bổng Campuchia.
 • Dự án cấp giấy phép lao động và visa cho giáo sư nước ngoài.
 • Chương trình làm việc tại trường và phúc lợi cho sinh viên khi nhận học bổng Campuchia.

Hợp tác và công nghệ thông tin (Co-operation & Public Relations)

 • Hợp tác trong nước và quốc tế (MoU / MoA).
 • Nghiên cứu và giảng dạy, trao đổi sinh viên và nhân viên.
 • Tăng tầm nhìn của học sinh và nhân sự ở nước ngoài.
 • Các khóa học chung cả trong và ngoài nước.
 • Thực hành kinh nghiệm ở nước ngoài.
 • Tìm kiếm sinh viên thực tập từ nước ngoài.
 • Công khai và nhận sinh viên quốc tế.

Dự án và hoạt động

 • Một dự án theo dõi và phát triển hợp tác cả trong và ngoài nước.
 • Dự án tuyển chọn học sinh Hoàng gia của Hoàng gia Anh

Công tác đào tạo và kiểm tra Kỹ năng ngôn ngữ ASEAN (ASEAN Languages Training and Testing)

 • Quản lý kiểm tra ngôn ngữ.
 • Rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ và văn hóa cho sinh viên.
 • Đào tạo kỹ năng ngôn ngữ và văn hóa cho nhân viên.
 • Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa của các nước ASEAN.

Dự án và hoạt động

 • Dự án hội thảo ngôn ngữ.
 • Dự án tăng tầm nhìn và học ngoại ngữ,văn hóa cho sinh viên Đại học Buriram Rajabhat.
 • Dự án trao đổi giáo viên, nhân viên, nhà nghiên cứu và sinh viên với các nước trong ASEAN.

Dịch thuật và phiên dịch (Translation and Interpretation (BRU TIC)

 • Dịch tài liệu chính phủ.
 • Dịch tài liệu, sách và các văn bản khác.
 • Phiên dịch ngôn ngữ cho các trường đại học, cộng đồng, tổ chức khác.
 • Đào tạo về dịch thuật và phiên dịch cho các cá nhân và các tổ chức khác nhau.
 • Phổ biến các hoạt động và dịch / thông dịch viên.

Dự án và hoạt động

 • Dự án dịch thông tin của các Cơ quan này bằng tiếng Thái, tiếng Anh và các ngôn ngữ ASEAN khác.
 • Dự án dịch các nhãn khác nhau của trường đại học bằng tiếng Anh với tiếng Thái.