Language Center

Trung tâm ngôn ngữ

Trung tâm ngôn ngữ là một trung tâm học tập,phát triển kỹ năng và tiềm năng sử dụng ngoại ngữ. Tập trung vào nâng cao kỹ năng ngoại ngữ và dịch vụ học tập. Hỗ trợ giảng dạy và phát triển giáo viên, nhân viên, học sinh, cộng đồng,khu vực địa phương bằng tiếng nước ngoài . Dành cho sinh viên, nhân viên của Nhà nước và tư nhân .Cũng như công chúng dành cho giáo dục nghề nghiệp giao tiếp và tương tác văn hóa.

 

Gánh nặng công việc của Trung tâm ngoại ngữ

 •  Đào tạo tiếng Anh và phát triển kỹ năng cho giáo viên giảng dạy bằng tiếng Anh (Dự án phát triển giáo viên quốc tế).
 • Công tác giám sát cho giáo viên giảng dạy bằng tiếng Anh (Dự án phát triển giáo viên quốc tế).
 • Khóa học luyện thi bằng tiếng Anh (Học ​​viện phát triển giáo viên là quốc tế.
 • Công việc giảng dạy hoàn trả bằng tiếng Anh (Dự án phát triển giáo viên quốc tế.
 • Đào tạo kỹ năng tiếng Anh cho nhân viên đại học và các nhân viên bên ngoài.
 • Đào tạo kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên Khoa Giáo dục.
 • Đào tạo kỹ năng tiếng anh cho học sinh.
 • Khám phá tiếng Anh trực tuyến (English Discoveries Online).
 • Đào tạo phát triển kỹ năng tiếng Anh (Tell Me More).
 • Tổ chức một trung tâm tự học.
 • Kiểm tra trình độ tiếng Anh cho giáo viên, học sinh và công chúng nói chung.
 • Công tác chuẩn bị khóa học  đào tạo kỹ năng tiếng Anh.
 • Chuẩn bị sách hướng dẫn rèn luyện kỹ năng tiếng Anh.
 • Kiểm tra trình độ tiếng anh.