Philosophy/Vision/Mission/Responsibilities

Triết học

” Khuyến khích học tập, hợp tác tạo tên cho ASEAN và quốc tế. “

Tầm nhìn

Bộ Ngoại giao là một đơn vị hỗ trợ và điều phối nhanh chóng,hiệu quả trong các vấn đề quốc tế của trường đại học một cách nhanh và hiệu quả

Nhằm nâng cao tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và chất lượng tốt nghiệp được công nhận quốc tế.

Sứ mệnh

  • Cùng xác định và thực hiện các chiến lược quốc tế của Đại học Buriram Rajabhat.
  • Xây dựng và tìm kiếm các mạng lưới hợp tác với các cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân, cả trong và ngoài nước.
  • Bảo tồn và phổ biến ngôn ngữ, nghệ thuật và văn hóa Thái Lan được biết đến ở nước ngoài.
  • Quan hệ công chúng, công bố công việc của trường đại học ở cấp độ quốc tế.

Vai trò

  • Liên lạc và tạo ra một mạng lưới hợp tác giữa Đại học Buriram Rajabhat và đơn vị làm việc trong cả lĩnh vực công cộng và tư nhân, cả trong và ngoài nước.
  • Công khai và phổ biến các hoạt động của trường đại học cho các đơn vị làm việc và các tổ chức khác nhau. Cả trong và ngoài nước.
  • Đưa ra gợi ý và tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế và nhân viên quốc tế làm việc trong trường đại học.
  • Giám sát, kiểm tra và đề xuất học bổng đại học cho sinh viên, giáo sư, học giả và các nhà nghiên cứu từ các quốc gia khác nhau để học tập và làm việc tại Đại học Buriram Rajabhat.
  • Trở thành một trung tâm cung cấp thông tin. Gợi ý và tạo điều kiện cho các vấn đề đối ngoại cho nhân viên đại học.
  • Đào tạo phát triển kỹ năng tiếng Anh, bao gồm ngôn ngữ và văn hóa ASEAN.