ตารางอบรมและการสอบ BRU English Test สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หน่วยงานภายในสำนักงานต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ BRU English Test (Pre-Test)

   ... read more

ขอยกเลิกการจัดสอบ TOEIC รอบ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

read more

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น สำหรับนักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชา ปีการศึกษา 2563-2564

read more

ประกาศผลการสอบ BRU English Test (สอบ 19-23 เมษายน 2564)

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์... read more

ขอเลื่อนการจัดสอบ TOEIC รอบ 24 เมษายน 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19... read more

ขั้นตอนการเข้าสอบ BRU English Test สำหรับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการเข้าสอบ BRU... read more

ประกาศผลสอบ BRU English Test นักศึกษา มรภ.บุรีรัมย์ ทุกชั้นปี

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ที่นี่ https://drive.google.com/…/12oeCt_baNu… (ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบและต้องสอบรอบ 19-23... read more

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ Mr.Thuch Dalin อัครราชทูตที่ปรึกษาราชอาณาจักรกัมพูชา

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา... read more

ประกาศผลการสอบ BRU English Test (สอบ 24 กุมภาพันธ์ 2564)

รายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบ... read more

ขอยกเลิกการจัดสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน ผู้สมัครสอบ... read more