ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการแข่งขัน Moto GP 2018-2020 รุ่นที่4

   ... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประถมศึกษา

   ... read more

สำนักงานต่างประเทศได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการแข่งขัน Moto GP 2018-2020 รุ่นที่ 3

   ... read more

สำนักงานต่างประเทศจัดอบรมการใช้คู่มือ BRU English Test

เมื่อวันที่ 9... read more

สำนักงานต่างประเทศสวัสดีปีใหม่ 2562 ผู้บริหาร มรภ.บร.

วันพุธที่ 9... read more

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลเอกสารเชิงวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลเอกสารเชิงวิชาการ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่... read more

ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาสมัครเข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ

สามารถสมัครสอบและโอนเงินชำระค่าสมัครสอบ ได้ที่ >>>>>>>>>>>>>>>>https://goo.gl/forms/TAJQrHUUKccayQBs1 หรือ... read more

ขอเชิญบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 4

ลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ได้ที่ http://gg.gg/cmbcf หรือสมัครด้วนตนเองได้ที่ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น... read more

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและเดินทางไปเพิมวิสัยทัศน์ ณ ต่างประเทศ

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกท่านที่สนใจ อบรมภาษาและเดินทางไปเพิมวิสัยทัศน์ ณ... read more

ประกาศแจ้งกำหนดการอบรม โครงการ Walk and Talk Rally Activities สำหรับนักศึกษา ปี 1-2 คณะครุศาสตร์

ตารางอบรมคณะครุศาสตร์... read more