หน่วยงานภายในสำนักงานต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานต่างประเทศ เข้าร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

   ... read more

สำนักงานต่างประเทศจัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเวียดนาม

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์... read more

สำนักงานต่างประเทศนำเสนอผลงานเพื่อรับการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2562

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ... read more

สำนักงานต่างประเทศ จัดอบรมภาษาจีน (2-4 สิงหาคม 2562)

เมื่อวันศุกร์ที่ 2... read more

สำนักงานต่างประเทศ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้คะแนนสอบหลังการอบรม โดยใช้โปรแกรม English Discoveries Onlineสูงสุด

เมื่อวันอังคารที่ 9... read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น และสเปน)

เรียน ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมทุกท่าน  ... read more

สำนักงานต่างประเทศรับสมัครผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น สเปน)

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว... read more

สำนักงานต่างประเทศ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มรภ.สกลนคร

เมื่อวันพุธที่ 3... read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต้อนรับเครือข่ายด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยครูซ่างเหรา ประเทศจีน

   ... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC วันที่ 22 มิถุนายน 2562

  ข้อตกลงในการเข้าสอบ TOEIC 1 ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน... read more