ข่าวประชาสัมพันธ์

Completed! The Project ‘English Grammar and Vocabulary for Teachers’ and Project ‘English Language for Everyday Life for Staff’

Completed! The... read more

International Office participated in Songkran Festival Celebration at BRU.

   ... read more

สำนักงานต่างประเทศ จัดโครงการพัฒนาความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ English Discoveries Online (EDO)

สำนักงานต่างประเทศ จัดโครงการพัฒนาความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ... read more

International Office, Buriram Rajabhat University has conducted the Project ‘English Grammar and Vocabulary for Teachers’ and Project ‘English Language for Everyday Life for Staff’

International Office,... read more

สำนักงานต่างประเทศส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม Dspace

เมื่อวันที่ 13-16... read more

สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี”... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา

รายชื่อสำหรับ Download ประกาศรายชื่อ... read more

สำนักงานต่างประเทศและผู้เข้าร่วมโครงการ Boot Camp เข้าร่วมการทัศนศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันเสาร์ที่ 27... read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการบริการ SEA-TVET Students Orientation

เมื่อวันที่ 22... read more

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการบริการ SEA-TVET under SEAMEO PROJECTS

สำนักงานต่างประเทศร่วมมือกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)... read more

ข่าวสารล่าสุดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

      สำนักงานต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ