ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร มรภ.บร เข้าพบอธิการบดีก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน... read more

สำนักงานต่างประเทศจัดค่ายนิทรรศอาเซียน 19-20 พ.ค. 2561

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์... read more

ขอเชิญสมัครสอบ TOEIC

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ... read more

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 29-30 พ.ค. 2561

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์... read more

กิจกรรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลเอกสารเชิงวิชาการ 29-30 พ.ค. 2561

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์... read more

การอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (Lesson Plan)

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์... read more

กิจกรรมการเข้าพบอธิการบดีก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีนและเวียดนาม

วันที่ 24... read more

กิจกรรมการอบรมเพื่อการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Ask Me) 19-22 พ.ค. 61

สำนักงานต่างประเทศ นำโดย... read more

กิจกรรมการอบรมภาษาเขมรเบื้องต้น 21-22 พค 2561

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์... read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน อบรมการแปลและล่าม

สำนักงานต่างประเทศ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง  ... read more

ข่าวสารล่าสุดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

      สำนักงานต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ