หน่วยงานภายในสำนักงานต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีคะแนนสอบและผู้ที่ขาดสอบ)

สำนักงานต่างประเทศได้จัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1... read more

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564

Japanese Government... read more

สำนักงานต่างประเทศขอเชิญชวนสมัครสอบ TOEIC

read more

สำนักงานต่างประเทศขอเชิญชวนสมัครสอบภาษาอังกฤษ (ฺBRU English Test)

   ... read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฉางโจว ประเทศจีน

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒... read more

การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อสรุปการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP)... read more

การประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติ (Foreign Lecturers’ / Teacher’ Meeting) วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

การประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติ (Foreign... read more

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการแปลและล่าม

วันเสาร์ที่ 14... read more

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการ BRU Young Ambassador สำหรับนักศึกษา มรภ.บุรีรัมย์

วันจันทร์​ที่ 16... read more

สำนักงานต่างประเทศจัดพิธีมอบถ้วยรางวัลให้นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันภาษาอังกฤษ

   ... read more