ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงนามความร่วมมือ MoU กับมหาวิทยาลัย Mandalay University of Distance Education

   ... read more

คณาจารย์ มรภ.บร.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 14... read more

คณาจารย์ มรภ.บร เข้าพบอธิการบดีก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

สำนักงานต่างประเทศ นำโดย... read more

สำนักงานต่างประเทศจัดอบรมการเขียนข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์... read more

สำนักงานต่างประเทศ จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์... read more

โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน ช่วงที่ 2 (DOPA’s Master Plan on ASEAN Community Phase 2)

คณะวิทยากรจากสำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์... read more

บุคลากร มรภ.บร. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ต่างประเทศ

เมื่อวันทืี่ 17-23... read more

บุคลากร มรภ.บร เข้าพบอธิการบดีก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน... read more

สำนักงานต่างประเทศจัดค่ายนิทรรศอาเซียน 19-20 พ.ค. 2561

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์... read more

ขอเชิญสมัครสอบ TOEIC

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ... read more

ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์