ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาสมัครเข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ

สามารถโอนเงินชำระค่าสมัครสอบ จำนวน... read more

ขอเชิญบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 4

ลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ได้ที่ http://gg.gg/cmbcf หรือสมัครด้วนตนเองได้ที่ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น... read more

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและเดินทางไปเพิมวิสัยทัศน์ ณ ต่างประเทศ

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกท่านที่สนใจ อบรมภาษาและเดินทางไปเพิมวิสัยทัศน์ ณ... read more

ประกาศแจ้งกำหนดการอบรม โครงการ Walk and Talk Rally Activities สำหรับนักศึกษา ปี 1-2 คณะครุศาสตร์

ตารางอบรมคณะครุศาสตร์... read more

สํานักงานต่างประเทศจัดโครงการจุดประกายและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ

สํานักงานต่างประเทศได้จัดโครงการจุดประกายและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3... read more

สํานักงานต่างประเทศจัดโครงการจุดประกายและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-2 คณะครุศาสตร์

สํานักงานต่างประเทศได้จัดโครงการจุดประกายและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 และ 2... read more

สำนักงานต่างประเทศจัดงานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน Boot Camp

สำนักงานต่างประเทศจัดงานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน... read more

สำนักงานต่างประเทศจัดสอบ BRU English Test

วันที่ 19... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ BRU English Test

read more

สำนักงานต่างประเทศ จัดสอบ Test of English for International Communication (TOEIC)

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา... read more

ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ