หน่วยงานภายในสำนักงานต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐก ในงาน The 2nd International Seminar on Language, Education and Interdisciplinary Research ณ ประเทศอินโดนีเซีย

   ... read more

มรภ.บุรีรัมย์ลงนามความร่วมมือ กับ Pattimura University ประเทศอินโดนีเซีย

   ... read more

ตารางสอบ สอบ Exit Exam โปรแกรม English Discoveries Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบ สอบ... read more

สำนักงานต่างประเทศ ต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Foreign Languages, Hue University ประเทศเวียดนาม

   ... read more

สำนักงานต่างประเทศคว้ารางวัล เว็บไซต์อันดับ 1 ระดับหน่วยงาน

   ... read more

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ จัดอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยใช้โปรแกรม EDO

   ... read more

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ จัดสอบ Test of English for International Communication (TOEIC)

   ... read more

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ จัดสอบ BRU English Test

   ... read more

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาและบุคคลภายนอกรับผลการสอบ TOEIC

   ... read more

การร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Shangrao Normal University, China

   ... read more