หน่วยงานภายในสำนักงานต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานต่างประเทศจัดพิธีมอบถ้วยรางวัลให้นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันภาษาอังกฤษ

   ... read more

สำนักงานต่างประเทศ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมภาษาจีน

สนใจสามารถสมัครได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/1a2fhsDOQj2p7ynESa37H2gRsB0nb40janThyW0VC5vg/edit  หรือสแกน QR... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC (7 มีนาคม 2563)

หมายเหตุ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านใส่แมสเข้าห้องสอบด้วยนะคะ read more

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purpose: ESP)

วันเสาร์ที่ 22... read more

ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (สอบ 15 กุมภาพันธ์ 2563)

สามารถ Download... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประถมศึกษา (สอบ 15 กุมภาพันธ์ 2563)

   ... read more

สำนักงานต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบ TOEIC (สอบ 7 มีนาคม 2563)

สามารถ Download... read more

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6)

   ... read more

สำนักงานต่างประเทศพร้อมด้วยนักศึกษาทุนพระราชทานเข้าพบรักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2563

   ... read more

สำนักงานต่างประเทศร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 23... read more