หน่วยงานภายในสำนักงานต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6)

   ... read more

สำนักงานต่างประเทศพร้อมด้วยนักศึกษาทุนพระราชทานเข้าพบรักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2563

   ... read more

สำนักงานต่างประเทศร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 23... read more

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

   ... read more

สำนักงานต่างประเทศ คัดเลือกนักเรียนกัมพูชา เพื่อรับทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563

คัดเลือกนักเรียนกัมพูชา ทุนพระราชทานฯ... read more

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบและการเขียนข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ

   ... read more

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ จัดสอบ Test of English for International Communication

   ... read more

สำนักงานต่างประเทศนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Shangrao Normal University ประเทศจีนไปทัศนศึกษา

   ... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC (14 ธันวาคม 2562)

read more

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ภาคเรียน

read more