หน่วยงานภายในสำนักงานต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทพสตรี ประจำปี 2564 (IACE2021)

ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทพสตรี... read more

เจ้าหน้าที่สำนักงานต่างประเทศได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ... read more

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการแปลและล่าม

วันอาทิตย์ที่ 27... read more

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มอบจักรยานให้กับนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชา

   ... read more

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ BRU English Test (Post-Test)

   ... read more

มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ทำความร่วมมือกับศูนย์​แลกเปลี่ยน​ด้านวัฒนธรรม​เส้นทางสายไหมซินยู ปักกิ่ง สาธารณ​รัฐ​ประชาชน​จีน

วันเสาร์ที่ 5... read more

ขอยกเลิการจัดสอบ TOEIC รอบ 19 มิถุนายน 2564

read more

ประกาศผลการสอบ BRU English Test สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาสอบรอบพิเศษ (ชั้นปีที่ 2-5)

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดผลคะแนนได้ที่นี่ resulte-all-ครุศาสตร์ resulte-all-พยาบาลศาสตร์ resulte-all-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ resulte-all-วิทยาการจัดการ resulte-all-วิทยาศาสตร์ resulte-all-เทคโนโลยีการเกษตร resulte-all-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม resulte-all-รอบสอบวันที่-23-25   หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่... read more

สำนักงานต่างประเทศขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรระยะสั้น

read more

สำนักงานต่างประเทศขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการแปล

read more